Disclaimer voor Miss Glutenvrij

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Miss Glutenvrij. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud de informatie en recepten op deze website aan u worden aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie en afbeeldingen op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. *Uiteraard mag u mijn recepten wel opslaan en uitprinten voor eigen gebruik.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Miss Glutenvrij is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust altijd bij Miss Glutenvrij. Voor vragen neemt u contact op via info@missglutenvrij.nl

Geen garantie op juistheid

Miss Glutenvrij streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van, of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Samenwerkingen, sponsors en affiliatie links

Soms werken wij samen met een sponsor of is een artikel of recept ontstaan uit een betaalde samenwerking. Onderaan het artikel zullen wij dit altijd vermelden. Zelfs bij een gesponsorde post of samenwerking kunt u ervan uitgaan dat onze mening eerlijk en oprecht is. Miss Glutenvrij werkt alleen samen met producten of merken die passen bij het idee achter ons magazine en u kunt er altijd van uitgaan dat wij ook echt achter het gebruik van deze producten sta.

Wij zijn echter nooit verantwoordelijk voor wijzigingen die zijn ontstaan na een review of beoordeling van producten en kunnen daarom nooit garanderen dat deze nog steeds glutenvrij zijn.

*Let dus zelf altijd goed op bij de aanschaf van glutenvrije producten en controleer altijd of deze ten tijde van aanschaf nog steeds gecertificeerd glutenvrij zijn.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Miss Glutenvrij altijd op deze pagina.

Klachten

Bent u het oneens met informatie die u op deze website bent tegengekomen dan mag u te allen tijden contact opnemen via info@missglutenvrij.nl Wij streven ernaar om u binnen 2 werkdagen een passend antwoord te geven.